Gènere i política urbana

La ciutat té vocació ciutadana, però no sempre es compleix aquesta vocació per a tot el món. L’objectiu del urbanisme hauria de ser poder gaudir de ciutats inclusives que tinguen en compte la diversitat real que caracteritza els espais urbans, i així fer possible que el dret a la ciutat siga un dret humà per a totes les persones. És evident que la realitat no es neutra i que hi ha diferències per a homes i dones, per la qual cosa és necessari que l’Administració incorpore la perspectiva de gènere al urbanisme.

Consultar el text complet.